Garden Helsinki-hanke sai torstaina positiivisia uutisia, kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Museoviraston tekemän valituksen Gardenia koskevasta asemakaavan muutoksesta.

Muutos mahdollistaa pitkään suunnitellun monitoimiareenan rakentamisen nykyisen Helsingin Jäähallin alueelle Olympiastadionin läheisyyteen. Lisäksi muutoksen myötä mahdollista on myös urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan tilojen, toimitilojen, palvelutilojen sekä asuntojen ja majoitustilojen rakentaminen.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että uudisrakentamisen soveltuminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, sekä suojellun jäähallirakennuksen välittömään läheisyyteen on otettu huomioon lukuisin yksityiskohtaisin arkkitehtuuria ja rakennuksen ulkoasua koskevin kaavamääräyksin.

Täysin varmaa hankkeen käynnistyminen ei kuitenkaan ole, sillä hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Garden Helsinki on alkujaan HIFK:n käynnistämä, yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi suunniteltu kiinteistökehityshanke. Kiinteistöön suunnitellaan hankkeen nettisivujen mukaan maailman moderneinta tapahtuma-areenaa, joka palvelee taiteiden ja urheilun ystäviä ympäri vuoden.

Hankkeen valmistuttua Garden Helsinki kertoo sen tuottavan verotuloja vuosittain kaupungille noin yhdeksän miljoonaa ja valtiolle 44 miljoonaa euroa.